Reklama
 
Blog | Lenka Kosková Třísková

Diskriminovaný otec píše VZP

Naše dcera chodí na plavání. VZP na plavání dětí přispívá. Na to plavání chodí s dcerkou poslední měsíce manžel. Je tedy logické, že o příspěvek na plavání žádal on. A narazil - příspěvek není pro otce, je jen pro matky. Rozzlobený tatínek se VZP zeptal, proč je diskriminován.

Následující text je nijak neupravená korespondence mezi manželem a mluvčím VZP. Stojí za přečtení.

To: INFO (VZP ČR)

Subject: Diskriminace otců

Zdravím,
je potěšitelné, že VZP dbá na zdraví svých klientů a zejména dětí a přispívá jim na plavání, viz:

web VZP

Podle bodu 1.2.c) nabízíte příspěvek na „cvičení nebo plavání matek s dětmi ve věku do 3 let“. Předpokládám, že motivací bylo hlavně plavání dětí, protože rodič, který dítě doprovází, slouží spíše jen pro přidržování, machání, poponášení, povzbuzování a uklidňování dítěte, si to sice užije, ale přiznejme si, že na jeho zdraví to nijak extra pozitivní vliv mít nebude.

S naší skoro dvouletou dcerkou chodím na plavání já, už proto, že manželka v období okolo porodu by jistě zbytečně zvyšovala riziko zbytečného čerpání prostředků zdravotní péče, kdyby se plavání účastnila osobně.

Vypravil jsem se proto dnes na pobočku VZP požádat o příspěvek na plavání, do formuláře jsem vyplnil své jméno, abych se u okénka dozvěděl, že je to příspěvek pro matky. Proboha, je 21. století. Ten příspěvek je snad pro dítě a je jedno, zda s ním chodí plavat otec nebo matka.

Opravdu by mě zajímalo, proč pro čerpání tohoto příspěvku není možné, aby s dítětem chodil plavat otec. Rád bych znal vaše vysvětlení.

Jistě jsme v Česku, kde si každý Švejkovsky poradí, takže formulář podepíše moje žena a váš úřední šiml bude jistě spokojený, ale doporučuji, aby se VZP podívala do kalendáře a zjistila, že je 21. století a že na díte může sáhnout i otec.

Samozřejmě za ideální bych považoval zrušení všech podobných nesmyslných příspěvků a současné snížení odvodů ZP. Ať se každý stará o své zdraví. Ale je jasné, že žádná vláda daně nesníží a ZP v ČR je jen jinak pojmenovaná daň.

S pozdravem,

Jiří Kosek

From: Podolský Pavel (Ústředí VZP)

Dobrý den, pane Kosku,

Váš e-mail má dvě roviny: jednu konkrétní (příspěvky pro matky) a jednu obecnou, která se týká systému zdravotnictví. Zkusíme se vyjádřit k oběma.

Ve veškerých aplikacích VZP, ve kterých je nastaveno vyplácení příspěvků pro ženy v předporodním a poporodním období, je dítě vždy navázáno na matku, a je to z prozaických důvodů: matka je téměř vždy známa beze všech pochybností, což u otců vždy není (tím se Vás samozřejmě nechceme dotknout). Není v tom ani náznak diskriminace otců.

(Poznámka na okraj: Domníváme se, že pojem diskriminace se v české populaci často používá v souvislostech značně nepřiměřených. Ne vždy, když člověk z nějakého důvodu nezapadne do poskytovatelem stanovených podmínek, se jedná o záměr dárce vyřadit někoho ze společnosti nebo ho pronásledovat, tedy diskriminovat. S téměř naprostou jistotou lze konstatovat, že jde o snahu pomoci alespoň někomu, když nelze vyhovět všem, dát té pomoci nějaká pravidla, která by byla přijatelná pro co nejvíce lidí.)

Ve druhé části Vašeho e-mailu s Vámi souhlasíme i nesouhlasíme. Pojistné na zdravotní pojištění má skutečně znaky daně: nelze se mu vyhnout, hradí se procentem z příjmů, nelze si vybrat pojistný produkt. Avšak nejspíš přijde chvíle, kdy bez ohledu na levicovost či pravicovost vlád bude mít občan alespoň částečnou volbu, co si ve ZP hradit bude a co nikoliv. A možná bude mít skutečně nižší pojistné (možná ale jen pro těžké úrazy a vážné nemoci) a další část již bude poukazovat (možná dobrovolně) na konkrétní vyjmenovanou péči. A nebo si nic víc pojišťovat nebude. A možná bude mít i spoluúčast na nákladech za lékařskou péči, což běžně v komerčních pojišťovnách bývá. A to se potom podivíme.

Možná to bude více odpovídat Vašemu návrhu „Ať se každý stará o své zdraví“. Ale bude to (možná) systém přísný, bude to systém skutečně jen pro lidi, kteří chápou život a zdraví jako dar a kteří cítí zodpovědnost ke svému životu a ke svému zdraví. (Ze situace na našich solnicích lze však odvodit úplně jiný povyhový rys společnosti, než je úcta k životu.) Takovým zodpovědným pojištěncem jste beze sporu Vy a za takového se do určité míry považuje i pisatel této odpovědi. Obávám se ale, že Češi jako celek nebudou takovou míru zodpovědnosti přejímat s nadšením.

Vaše připomínky ohledně programu „Matka a dítě“ bereme vážně a předáme je vedení VZP.

S přáním hezkého dne

Pavel Podolský

VZP ČR

P.S.
V této odpovědi je záměrně použito mnohokrát slůvka „možná“. Jak a kam se bude ubírat a vychylovat naše zdravotnictví, si pisatel netroufá předvídat. Berte proto, prosím, tyto možné prognózy s rezervou a s tolerancí.

Reklama